West Point Bridge Designer

West Point Bridge Designer

Miễn phí
Chương trình để trải nghiệm quá trình thiết kế kĩ thuật dưới dạng đơn giản hóa
Người dùng đánh giá
3.9  (20 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.9
Phiên bản mới nhất:
12.0.5 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Colone Stephen Ressler
The West Point Bridge Designer sẽ giới thiệu bạn với ngành kĩ thuật qua một kinh nghiệm thực hành, thực tế. Phần mềm này cung cấp cho bạn những công cụ để làm mẫu, kiểm tra, và tối ưu hóa một cây cầu cao tốc bằng thép, dựa trên các chi tiết kĩ thuật thực, các mối liên kết, và tiêu chuẩn thực hiện.
The West Point Bridge Designer đem đến cho bạn tính linh hoạt trọn vẹn để tạo ra các thiết kế sử dụng bất cứ hình dạng hay hình thể nào mà bạn muốn. Việc tạo thiết kế thì nhanh và dễ dàng, vì vậy bạn có thể trải nghiệm với nhiều loại hình thể thay thế khác nhau khi bạn làm việc để hướng đến kết quả có thể tốt nhất. Quá trình bạn sẽ sử dụng khá giống với quá trình được dùng bởi các kĩ sư công trình dân dụng thực hành khi họ thiết kế những kiến trúc thực. Thực vậy, the West Point Bridge Designer 2010 chính nó khá giống với phần mềm thiết kế được hỗ trợ bởi máy tính (CAD) được dùng bởi các kĩ sư thực hành , và nó sẽ giúp bạn giống như cách mà phần mềm CAD giúp họ--bằng cách quan tâm đến các phép tính toán học nặng, để mà bạn có thể tập trung vào phần sáng tạo của quá trình thiết kế.
Thông tin được cập nhật vào: