West Point Bridge Designer

West Point Bridge Designer

חינם
תוכנה לחווית תהליך עיצוב הנדסי בצורה פשוטה
דירוג המשתמשים
3.9  (20 הצבעות)
הדירוג שלך
ציון
2.9
הגרסה האחרונה:
12.0.5 (לראות את כל)
West Point Bridge Designer תכיר בפניך את תחום ההנדסה באמצעות חווית התנסות מעשית בעיצוב. תוכנה זו מספקת לך את הכלים כדי לעצב, לבדוק ולבצע אופטימיזציה של גשר מפלדה מעל דרך ראשית, על בסיס מפרטים מציאותיים, אילוצים, וקריטריונים לביצוע.
West Point Bridge Designer נותן לך גמישות מלאה ליצור עיצובים על ידי שימוש בכל צורה או תצורה שאתה רוצה. יצירת העיצוב מהירה וקלה, כך שאתה יכול להתנסות עם תצורות רבות שונות על מנת למצוא את הפתרון הטוב ביותר האפשרי. התהליך שתשתמש בו דומה לתהליך שמשתמשים בו מהנדסים אזרחיים כשהם מעצבים מבנים אמתיים. אכן, תוכנת עיצוב הגשרים West Point Bridge Designer 2010 עצמה, די דומה לתוכנת CAD) computer-aided design) שנמצאת בשימוש לתרגול מהנדסים, והיא תעזור לך בדיוק כפי שתוכנת CAD עוזרת להם - על ידי טיפול בעבודה הקשה של החישובים המתמטיים, כך שתוכל להתמקד בצד היצירתי של תהליך העיצוב.
המידע עודכן בתאריך: